Tepna

aorta (term.), artéria (term.), cieva, kapilára (term.), vlásočnica (term.), véna (term.), žila, žilka, artéria


Relevantne k tepna