Tieseň

bázeň, obava, strach, úzkosť, núdza, strasť, súženie, trápenie, utrpenie, ťažkosť


Relevantne k tieseň