Tolerancia

blahovôľa, zhovievavosť, zmierlivosť, znášanlivosť


Relevantne k tolerancia