Trápiť

krušiť (archaizmus), mordovať, moriť, mučiť, ničiť, sužovať, trýzniť, týrať, umárať, zožierať, mučiť, pôsobiť bolesť, trýzniť, týrať, zastrašovať, obťažovať, otravovať, prenasledovať, rozčuľovať, sužovať, súžiť, znepokojovať, ísť na nervy


Relevantne k trápiť