Trvale

dňom a nocou (poeticky), konštantne, nepretržite, stále


Relevantne k trvale