Tvrdošijný

neústupný, priečny, spurný, tvrdohlavý, vzdorný, vzdorovitý


Relevantne k tvrdošijný