Typ

charakter, letora, nátura, povaha, profil, rys, ráz, stránka, temperament, vlastnosť, význam, znak, model


Relevantne k typ