Typicky

bežne, obvykle, obyčajne, spravidla, väčšinou, zvyčajne, charakteristický, osobitý, príznačný, svojrázny, výrazný, význačný


Relevantne k typicky