úbor

dres, livrej, rovnošata, uniforma, háv, oblečenie, odev, ošatenie, róba, rúcho, šat, šaty


Relevantne k úbor