účastník ankety

dopytovaný, dotazovaný (nesprávne), opytovaný (nesprávne), respondent


Relevantne k účastník ankety