účelný

chcený, nenáhodný, schválny, vedomý, zámerný, úmyselný, cieľavedomý, majúci význam, plánovitý, systematický, zmysluplný, zámerný, funkčný, použiteľný, vhodný


Relevantne k účelný