Uchvatiteľ

okupant, uzurpátor, votrelec


Relevantne k uchvatiteľ