účinok

dojem, efekt, pocit, výsledok, dopad, dosah, dôsledok, implikácia, konzekvencia, následok, pôsobenie, vplyv, dosah, veľkosť, vplyv, význam, závažnosť


Relevantne k účinok