úctivý

kultivovaný, pozorný, pôvabný, starostlivý, zdvorilý, úslužný


Relevantne k úctivý