Udatný

bohatiersky, heroický, hrdinný, hrdinský, chlapský, chrabrý, mužný, mužský, nebojácny, neohrozený, odvážny, rozhodný, smelý, statočný


Relevantne k udatný