Udiviť

ohromiť, prekvapiť, vyviesť z miery, šokovať


Relevantne k udiviť