Uistiť

potvrdiť, prehovoriť, presvedčiť, ubezpečiť


Relevantne k uistiť