Ukázať

dať najavo, doložiť, odhaliť, odkryť, predložiť, predniesť, prejaviť, udať, demaskovať, obnažiť, odhaliť, odkryť, odokryť, demonštrovať, predviesť, znázorniť, ilustrovať, predstaviť, vykresliť, vylíčiť (archaizmus), vyobraziť, znázorniť, zobraziť


Relevantne k ukázať