Ukazovať

naznačovať, signalizovať, odrážať, odzrkadľovať, reflektovať, vyjadrovať, zrkadliť, predvádzať


Relevantne k ukazovať