Ukončený

dokonaný, dovŕšený, splnený


Relevantne k ukončený