Ukradnúť

odcudziť, scudziť, zobrať, šlohnúť


Relevantne k ukradnúť