Uložiť

dať do úschovy, deponovať, nariadiť, odstrčiť, položiť, strkať, strčiť, tlačiť, vložiť, vraziť, vsunúť, zaradiť, zastrčiť, zasunúť, ukryť, uschovať


Relevantne k uložiť