Umárať

krušiť (archaizmus), mordovať, moriť, mučiť, ničiť, sužovať, trápiť, trýzniť, týrať, zožierať


Relevantne k umárať