úmyselne

naschvál, schválne, vedome, zámerne


Relevantne k úmyselne