úprava

adaptácia, adjustácia (term.), akomodácia (term.), prispôsobenie, korekcia, korektúra, korigovanie, oprava, usporiadanie, zlepšenie, regulácia, usmerňovanie


Relevantne k úprava