Určiť

nakázať, naordinovať, nariadiť, povedať, predpísať, prideliť, prikázať, rozkázať, stanoviť, ustanoviť, uzákoniť, vytýčiť


Relevantne k určiť