Uskutočňovať

jednať, konať, robiť, činiť


Relevantne k uskutočňovať