Ušpiniť

infikovať, kontaminovať, nakaziť, zamoriť, zašpiniť, znečistiť


Relevantne k ušpiniť