Uspokojivý

akceptovateľný, dostatočný, dostačujúci, možný, postačujúci, prijateľný, primeraný, vhodný


Relevantne k uspokojivý