úsporný

ekonomický, hospodárny, lacný, šetrný, šporovlivý


Relevantne k úsporný