Ustanoviť

konštituovať, nakázať, naordinovať, nariadiť, povedať, predpísať, prideliť, prikázať, rozkázať, stanoviť, určiť, uzákoniť, vytýčiť


Relevantne k ustanoviť