útočisko

azyl, bezpečie, úkryt, útulok, brloh, pelech, skrýš, skrýša, úkryt


Relevantne k útočisko