Uvažovať

dumať (poeticky), hútať (poeticky), mať na mysli, mieniť, myslieť, nazdávať sa, predpokladať, premýšľať, rozmýšľať, zmýšľať, dumať, premýšľať, rozjímať, špekulovať


Relevantne k uvažovať