Uviesť

citovať, oboznámiť, predstaviť, spoznať, zoznámiť, povedať na úvod, uvádzať, zahájiť, zaviesť, začať


Relevantne k uviesť