Uviesť do pokoja

konsolidovať, stabilizovať, ustáliť, uviesť do poriadku


Relevantne k uviesť do pokoja