Uviesť do poriadku

konsolidovať, stabilizovať, ustáliť, uviesť do pokoja


Relevantne k uviesť do poriadku