Uviesť do rovnováhy

vyrovnať, vyvážiť


Relevantne k uviesť do rovnováhy