Uzákoniť

nakázať, naordinovať, nariadiť, povedať, predpísať, prideliť, prikázať, rozkázať, stanoviť, určiť, ustanoviť, vytýčiť


Relevantne k uzákoniť