územie

končina, oblasť, pásmo, sféra, zóna, časť, oblasť, región, teritórium


Relevantne k územie