V rozpakoch

bezradný, neistý, zmätený


Relevantne k v rozpakoch