Vážne

fakticky, namojdušu, naozaj, skutočne, veru, vskutku, čestné slovo


Relevantne k vážne