Vecnosť

nezaujatosť, pragmatizmus


Relevantne k vecnosť