Vecný

držiaci sa faktov, faktický, neosobný, nestranný, neutrálny, nezaujatý, objektívny, pragmatický, realistický, reálny, triezvy, praktický, užitočný, vhodný


Relevantne k vecný