Vedľajší

agregovaný (term.), akcesorický (term.), nepodstatný, nepričlenený, irelevantný, nerelevantný, nerozhodný, nesmerodatný, nezhodný, irelevantný, nezávažný, priľahlý, susediaci, susedný


Relevantne k vedľajší