Velebiť

glorifikovať, oslavovať, ospevovať, sláviť, ďakovať


Relevantne k velebiť