Veľkorysosť

liberalizmus, slobodomyseľnosť, štedrosť


Relevantne k veľkorysosť