Veľkorysý

bohatý, hojný, opulentný, značný, štedrý


Relevantne k veľkorysý