Veľkosť

dimenzia, kaliber, miera, objem, rozloha, rozmer, rozsah, stupeň, dosah, vplyv, význam, závažnosť, účinok


Relevantne k veľkosť