Venovať

darovať, dať, obecať (archaizmus), podarovať, dať, dedikovať, poskytnúť, udeliť, zveriť, oddať, zasvätiť


Relevantne k venovať