Veru

fakticky, namojdušu, naozaj, skutočne, vskutku, vážne, čestné slovo


Relevantne k veru